CECO-vinst efter andelsförsäljning

Norska Camillo Eitzen & Co (CECO) räknar hem en nettovinst på USD 7,5 miljoner efter försäljningen av rederiets 25-procentiga andel i kommanditsällskapet Parmar som äger en flotta på nio produkttankfartyg byggda 1987–1998 och i storlekssegmentet 37.600–46.100 ton dödvikt. Fartygen är bareboatchartrade till Stelmar Shipping. Andelen, som enbart var en finansiell placering för CECO, köptes av en grekisk investerare.