CECO-vinst efter andelsförsäljning

Norska Camillo Eitzen & Co (CECO) räknar hem en nettovinst på USD 7,5 miljoner efter försäljningen av rederiets 25-procentiga andel i kommanditsällskapet Parmar som äger en flotta på nio produkttankfartyg byggda 1987–1998 och i storlekssegmentet 37.600–46.100 ton dödvikt. Fartygen är bareboatchartrade till Stelmar Shipping. Andelen, som enbart var en finansiell placering för CECO, köptes av en grekisk investerare.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.