CECO tar över Sigas Kosan

Eitzen Gas – ett helägt dotterbolag till Camillo Eitzen & Co – har kommit överens med Lauritzen Kosan om att ta över det danska bolagets halvpart i Sigas Kosan, inklusive Lauritzen Kosans åtta LPG-tankers, som opereras av Sigas Kosan. Bolaget opererar en flotta på 16 LPG-fartyg och är en av världens ledande operatörer av semikylda LPG-fartyg under 3.000 kubikmeter. CECO äger redan 50 procent av Sigas Kosan och opererar sju LPG-fartyg i samarbete med Lauritzen Kosan. Vid övertagandet flyttar Eitzen Gas sitt huvudkontor till Gentofte i Danmark.