Cateringfack lämnar DIS-kommittén

Det danska facket för cateringpersonal, Dansk Sø Restaurations Forening (DSRF), kommer att lämna kontaktkommittén i Danish International Shipsregister (DIS), som en reaktion på friställningarna av cateringpersonal inom A. P. Møller-Mærsk-koncernen. Beslutet kommer att bekräftas vid ett styrelsemöte i facket på torsdag. – När A. P. Møller-Mærsk finns representerat i kommittén och ordföranden i kommittén tar beslutet om att friställa all vår personal ombord på deras danskflaggade fartyg så är det en brist på förtroende och respekt för tanken med DIS. I det ljuset så kan vi inte längre stödja DIS och vill därför lämna kommittén, säger A. O. Philipsen, ordförande i DSRF, i ett uttalande.