Carnival utser Martin Landtman till SVP

Martin Landtman, tidigare verkställande direktör för STX Finland, har utsetts till senior vice president – marine operations vid Carnival Cruise Lines från och med den 1 februari 2011. Han svarar för all marin operativ verksamhet inom flottan som omfattar 22 fartyg. Landtman efterträder Brendan Corrigan, som avgår med pension efter 33 år i rederiet och rapporterar till Ruben Rodriguez, executive vice president of ship operations.