Kategori: Ekonomi | Fartygsutrustning | Folk/företag

Cargotec planerar personalnedskärningar

Cargotec utvecklar sin styrmodell mot en organisation som drivs av de tre affärsområdena Marine, Terminals och Load Handling. För att anpassa sig till den nya verksamhetsmodellen och för att förbättra lönsamheten inleder Cargotec förhandlingar med de anställda om möjliga nedskärningar i arbetsstyrkan. Initialt räknar Cargotec med att åtgärderna kan leda till att 245 helårsarbeten försvinner, varav 130 i Finland, 35 i Sverige och 80 i övriga länder.