Kategori: Fartygsutrustning | Offshore

Cargotec lånar halv miljard

Cargotec lånar EUR 50 miljoner för att köpa bolag av Aker Solutions. Nordiska Investeringsbanken ställer upp med lånet.

Finska Cargotec köper Aker Solutions enhet för tillverkning av utrustning för förtöjning och lastning. För att klara finansieringen har man kommit överens med Nordiska Investeringsbanken om ett lån på EUR 50 miljoner, ungefär en halv miljard svenska kronor, över åtta år.

I Cargotec ingår de tidigare svenska bolagen MacGregor, Kalmar  och Hiab. Bolaget är redan tidigare stora på lasthanteringsutrustning men förstärker genom köpet sin position på offshoremarknaden.

Nordiska investeringsbanken är en internationell finansinstitution som ägs av Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige.

”Banken anskaffar medlen för sin utlåning genom upplåning på de internationella kapitalmarknaderna” enligt banken själv.