Fotograf: Stockholms Hamnar

Kategori: Container | Hamn/Logistik | RoRo

Bygget av Norvikshamnen igång

Startskottet har gått för byggandet av Stockholm Norvik Hamn. Förutom en ny hamn ska även en logistik- och företagspark byggas.

Bygget av nya Stockholm Norvik Hamn på Norvikudden strax norr om Nynäshamn är nu igång. Startskottet för hamnbyggnationen uppmärksammades vid en ceremoni i fredags i förra veckan, där representanter från bland annat Stockholms stad, Nynäshamns kommun Stockholms Hamnar deltog.

– Stockholm växer kraftigt. För att skapa en effektiv varuförsörjning och genomföra en hållbar stadsutveckling och tillväxt är det här en viktig satsning för regionen, sade Karin Wanngård (S), finansborgarråd vid Stockholms stad, vid ceremonin.

”Viktig pusselbit”

Det slutliga godkännandet för den nya roro- och containerhamnen kom så sent som i april, då Högsta domstolen meddelade att de inte tar upp den under flera år omdebatterade frågan till prövning. 

– Godsvolymerna ökar stadigt och Stockholm Norvik Hamn är en viktig pusselbit när vi nu utvecklar våra hamnar för att kunna ta emot framtidens volymer och fartygsstorlekar, sade Johan Castwall, vd för Stockholms Hamnar vid fredagens byggstart.

Tre års byggtid

Byggtiden av Norrvikshamnen uppges bli drygt tre år från det att projektet påbörjas till dess att Stockholms Hamnar kan ta emot det första fartyget, och intill hamnen kommer byggföretaget NCC att bygga en logistik- och företagspark.