Fotograf: Wikimedia commons / Garitzko

Kategori: Miljö | Regelverk

BWMC träder i kraft

För ett år sedan ratificerade Finland barlastvattenkonventionen, vilket gör att den nu 13 år gamla konventionen nu träder i kraft.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]vattenkonventionen, vilket gör att den nu 13 år gamla konventionen nu träder i kraft.

Det var 2004 som IMO tog beslut om konventionen, vars hela namn är den internationella konventionen för kontroll och hantering av fartygs barlastvatten och sediment, kortare barlastvattenkonventionen eller ännu kortare BWMC. Sverige ratificerade konventionen 2009 och skapade samma år en barlastvattenlag. I februari i år utfärdades barlastvattenförordningen, som innehåller föreskrifter om bland annat hantering av barlastvatten, tillsyn och avgifter. Den svenska lagstiftningen träder i kraft i dag, samtidigt med konventionen.

Konventionen gäller fartyg i internationell fart som är designade eller konstruerade för att föra barlastvatten. Till grund för Sveriges ratificering av konventionen låg en utredning som kom fram till att ett genomförande av konventionen minskar riskerna för att skadliga vattenlevande organismer förflyttas mellan farvatten.

[/flowy_subscriber_only]

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]