BW Gas säljer LPG-fartyg

BW Gas har sålt delägda LPG-fartyget BW Hebris, byggd 1983 och på 24.012 kubikmeter, för totalt USD 20 miljoner till en icke namngiven köpare. Rederiet gör en vinst på tio miljoner, där minoritetsaktieägare ska ha 3,1 miljoner.Fartyget ska levereras i första kvartalet 2009.