BW Gas överklagar tingsrättdom i skattemålet mot staten

BW Gas fick inte gehör i Oslo Tingsrätt i sin stämning mot staten för beslutet om att retroaktivt kräva in uppskjuten skatt i samband med den nya tonnageskatteordningen. För BW Gas kan det röra sig om totalt NOK 3,9 miljarder, av vilka tre fjärdedelar skall betalas in under tio år, och en fjärdedel kan fonderas för miljöförbättrande åtgärder. Tingsrätten tillbakavisade stämningen på formella grunder, eftersom skattemyndigheterna ännu inte krävt in någon skatt. Koncernchefen Jan Håkon Pettersen säger till Reuters att BW Gas har beslutat att överklaga domen. Rederiet kommer fortsatt att vara listat på Oslo-börsen, men följer Wilh. Wilhelmsens exempel och flyttar ut verksamheten, i BW Gas fall till Bermuda.