BW Gas flyttar sätet till Bermuda

BW Gas har bildat ett nytt moderbolag med säte i Bermuda, men som är noterat på Oslo Børs. Samtliga aktieägare erbjuds nu en ny aktie i Bermuda-företaget mot varje aktie i det gamla moderbolaget som haft Oslo som säte. Orsaken är att bolaget drabbades hårt av den norska regeringens beslut att kräva in uppskjutna skatter i samband med att ett nytt tonnageskattesystem infördes. BW Gas beslut innebär att den nuvarande flottan fortsätter inom det norska skattesystemet, men att företagets tillväxt sannolikt kommer att ske utomlands.