BW Gas avnoteras från Oslobörsen

BW Gas har nu formellt ansökt om att avnoteras från Oslobörsen efter beslut av aktieägare och styrelse. Sohmen-familjen kontrollerar nu 99,9 procent av aktierna i Oslo-noterade BW Gas genom bolaget World Nordic. Eftersom det bara finns en aktieägare kvar kommer aktierna inte längre att handlas på normalt vis och möter därför inte kraven från Oslobörsen.