Butinge under reparation

Mazheikiu Naftas Butinge terminal har ett driftstopp på 10-14 dagar för att byta ut den boj som används vid lossning av råoljetankfartyg. Bojen skadades när den blev påkörd av en tanker i december i fjol. Oljeraffinaderiet har samlat tillräckligt med råolja i lager för att kunna fortsätta sin verksamhet tills bojen är utbytt. Mazheikiu Nafta valde att ersätta bojen i stället för att reparera den för att inte tvingas stänga terminalen för en längre tid.