Vingaren inför avresan från varvet.

Fotograf: Oljola

Kategori: Skeppsbyggnad | Tank

Bunkerfartyget Vingaren levererat till OljOla

Bunkerrederiet OljOla har tagit leverans av sitt svenskflaggade nybygge Vingaren. Fartyget är just nu på väg till Europa efter att ha passerat Panamakanalen.

Det var i slutet av november som OljOla fick leverans av sitt tredje fartyg i flottan, Vingaren på 5.560 dwt, från det kinesiska varvet PaxOcean Engineering Ltd. Co i Zhuhai, Kina. Enligt rederiets webbsida levererades fartyget den 24 november 2020. Samma dag hissades den svenska flaggan och dagen därpå lämnade Vingaren varvet för att inleda den långa resan till Europa.

”Det har varit en lång och utmanande resa för alla inblandade. Det är med stor tacksamhet och lättnad som vi äntligen kunde ta emot leveransen. Besättningen reste från Sverige i slutet av september och har lagt ner mycket arbete på att förbereda fartyget för leveransen. Det är ett privilegium att ha en så fin besättning som arbetat hårt dag in och dag ut”, skriver rederiet om leveransen.

Svenska flaggan hissad. Foto: Oljola

Hem via Panamakanalen

Utmed vägen mot Europa har Vingaren tagit sin första last genom stopp i Korea. Färden gick därefter via Japan för påmönstring av besättning för att därefter gå via Panamakanalen till Cartagena i Colombia dit fartyget anlände i månadsskiftet mellan januari och februari. Under tisdagen lämnade Vingaren Sydamerika för resan över Atlanten med kurs mot Rotterdam med beräknad ankomst den 22 februari.

Innovativa lösningar

Vingaren kommer att operera som bunkerfartyg i norra Europa. Fartyget är utrustat med dieselelektrisk framdrivning.

”Genom noggrann och detaljerad planering kan vi nu sätta en ny standard för miljömässig hållbarhet i vår lilla sjöfartssektor. Genom att använda konventionella arrangemang i kombination med innovativa lösningar har vi kunnat minska energiförbrukningen avsevärt. Skrovkonstruktionen tillsammans med valet av framdrivningssystem gör det möjligt för fartyget att köra dubbelt så mycket last med samma energiförbrukning, jämfört med andra fartyg i vår flotta och på marknaden”, skriver rederiet.

Samarbete med Stena Oil och Stena Teknik

Projektet är ett joint venture där Stena Teknik varit delaktiga genom hanteringen av byggprocessen. Stena Oil kommer att vara kommersiell operatör och OljOla är ägare med full teknisk ledning.

”Vi vill ta tillfället i akt och tacka alla involverade i detta projekt. Särskilt tack till Stena Oil för deras fortsatta förtroende för våra tjänster, Stena Teknik för deras byggledning och bra samarbete och till hela Stena-gruppen för deras enastående stöd” skriver OljOla.