Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Skeppsbyggnad | Tank

Bunkerfartyg för Stena Oil beställt i Kina

OljOla ska operera och Stena Oil tidsbefrakta ett bunkerfartyg som byggs av varvet PaxOcean i Kina för leverans hösten 2019.

Nybygget har planerats i samarbete mellan OljOIa och Stena Oil, som alltså blir befraktare.

– Nybygget blir på 5.600 dwt, kubiken är närmare 6.200, säger Tom Nilsson, fleet manager på OljOla.

Det innebär att hon blir dubbelt så stor som Norden, som i nuläget är det större av OljOlas två fartyg.

Samarbete

Ola Nilsson, vd för OljOla säger att beställningen var möjlig tack vare samarbetet med Stena Oil.

– Denna möjlighet har vi fått tack vare Stena Oils framgångar och nytänkande. De ser möjligheterna i detta och vi får bygga ett fartyg som är anpassat för vad de behöver. Här har vi fått vara med och forma och utveckla en båt som ska fylla de behov som vi väntar att ska komma, det är en väldig förmån.

Nya behov på marknaden

Jonas Persson, vd för Stena Oil, tycker också att upplägget är lyckat.

– Vi ser nya behov på marknaden om ett par år, 2020. OljOla har erfarenhet av att både bygga bunkerfartyg och framför allt operera bunkerverksamhet. Vi är ett tradingbolag och vill varken äga eller driva fartyg, vi har gett en funktionsbeskrivning, sedan designar OljOla båten. Stena Teknik är med för att få till avtal, förhandling, konstruktion samt övervakar bygget av båten med hjälp av sitt site team i Kina. Efter leveransen är det OljOla som äger och driver fartyget.

Mångfald av bränslen

Kännetecknande för det nya bunkerfartyget är den mångfald av bränsle som kommer att finnas på bunkermarknaden från 2020, då det globala förbudet mot bränslen med en högre svavelhalt än 0,5 procent träder i kraft. Förutom bränslen med 0,5 procents svavelhalt finns dessutom olika kvaliteter av bränslen anpassade för ECA. De fartyg som har skrubber kan använda bränslen med högre svavelhalt än 0,5.

– Det har gått från i princip bara två kvaliteter innan 2015. Vi kommer att behöva ha fyra helt segregerade system i både landtankar och båtar 2020. Skulle man inte ha det blir det extremt komplext. Vi har ju även en spotmarknad så vi vet aldrig från dag till dag vad kunderna vill ha, säger Jonas Persson.

– Flexibilitet, hastighet och fler segregationer, det tror vi att blir nyckeln till 2020.

Sex segregationer

Fartyget får totalt 11 lasttankar och två sloptankar. Antalet segregationer blir sex.
Nybygget får diesel-elektriskt maskineri med sex huvudmaskiner som kommer att använda lågsvavlig marin gasolja som bränsle. Därtill kommer modern avgasrening med catamizer som både renar avgaser och tar vara på värme till lasten. Därmed uppfyller fartyget Tier III-kraven.

Fartyget får en propeller med ställbara blad, bogpropeller och tvärpropeller i aktern samt högeffektivt roder med 65 graders rodervinkel.

– Vi tar traditionen i de små båtarna till det större båttänket i maskineri och i däcksoperation med en säker profil i operationen på däck och maskineri och samtidigt möta krav att med lägre bemanning operera på ett optimalt sätt, förklarar Tom Nilsson.

Stort fokus på tankrengöring

Operationsområdet för nybygget blir i första hand Skagen, berättar Jonas Persson.

– Vårt största operationsområde är Skagen, det är där vi kommer att använda henne. Genom sin storlek behöver hon inte ägna lika mycket tid på att gå fram och tillbaka för att fylla på tankarna.

– Snabb tankrengöring är ett absolut krav från oss. Den här båten ska kunnas göras ren under gång. Det ska vara timmar och inte dagar för att få en snabb rotation i vår affär.