Bulkredare stämmer gruvbolag på USD 135 miljoner

Minst fem bulkrederier har stämt det australiska gruvbolaget Fortescue på totalt USD 135 miljoner. Orsaken är att bolaget har annullerat flera charteravtal på grund av oförutsedda omständigheter. Många av avtalen ingicks när fraktraterna stod som högst tidigare i år. Stämningarna har lämnats in till en domstol i USA där Fortescue riskerar att bolagets tillgångar fryses.