Bulkfartyg måste repareras efter grundstötning

Det Cypernregistrerade bulkfartyget ”Velos” som grundstötte i danskt vatten i helgen måste repareras innan man kan fortsätta resan till Egypten. Vid dykarinspektioner i skyddade vatten utanför Skagen upptäcktes skador i skrovet och de danska myndigheterna kräver att dessa åtgärdas innan resan fortsätter. Fartyget tar sig nu för egen maskin, men med eskort av SvitzerWijsmullers bogserbåt ”Fenja”, till Abenraa där pottaskalasten kommer att lossas.