Bulkfartyg kapat – Samho Dream vid somaliska kusten

Det turkiskflaggade bulkfartyget Yasin C har kapats 250 sjömil öster om Mombasa, Kenya, rapporterar EU Navfor. Fartyget har en besättning på 25 man, alla tros vara turkiska medborgare. Det turkiska Nato-örlogsfartyget Gelibolu mottog nödsignaler från fartyget. Fartyget med en dödvikt på 36.318 ton seglade inte i IRTC (International Recommended Transit Corridor) när det blev kapat.VLCC:n Samho Dream som kapades av pirater omkring 600 sjömil utanför den somaliska kusten morgonen den fjärde april har nu siktats utanför den somaliska kusten. Fartyget har råolja värd USD 170 miljoner (SEK 1.23 miljarder) ombord. Samho Dream som ägs av sydkoreanska Samho Shipping har en besättning på 24 man; fem sydkoreaner och 19 filippinare. Lasten ägs av Valero Energy i San Antonio, Texas, och ska till ett raffinaderi i Mexikanska gulfen.Fartyget på 319.360 ton dödvikt är flaggat på Marshallöarna.