Bulkfartyg byggs med luftkuddar

DK Group har tecknat kontrakt med det tyska klassningssällskapet Germanischer Lloyd om att tillsammans utveckla ett bulkfartyg på 200.000 ton utrustat med den nya luftkuddetekniken ACS, Air Cavity System, skriver tidningen Ny Teknik. Systemet med luftkuddar har utvecklats av DK Group och innebär att fartygets skrov har fyra längsgående rännor dit luft pumpas med kompressorer, vilket skapar enorma luftkuddar. Systemet ska spara bränsle, enligt företaget. I september gjorde företagets testfartyg ACS Demonstrator en provsegling på Oslofjorden med gott resultat. Det fartyget är 83 meter långt och på 2.550 ton.