Bulkfartyg bärgat i Stora Bält

Det grekisk-ägda bulkfartyget ”Mastrogioris” på 69.367 ton dödvikt som sedan veckan före jul stått på grund syd om Stora Bält-bron, kunde dras flott den 29 december. Bärgningsoperationen fick skjutas upp flera gånger eftersom det var svårt att få tag på ett lämpligt fartyg för att kunna läktra en del av spannmålslasten. Fartyget bogserades till Kalundborg Fjord av bogserbåtarna ”Stevns Ocean” och ”Asterix” för ytterligare skrovinspektioner och för att ta ombord den läktrade lasten. Inspektionerna visade endast på mindre skador i skrovet. Bärgningen genomfördes av Loucas N. Matsas och Towing Maritime Company i Piraeus.