Fotograf: BTÖ

Kategori: Regelverk

BTÖ om utflaggningen: ”Det här är ju ingen idé”

I förra veckan rapporterade Sjöfartstidningen att bogserarrederiet BTÖ flaggar ut sina båtar till Färöarna. Nu berättar vd Bill Söderberg om bakgrunden till beslutet.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]laggar ut sina båtar till Färöarna. Nu berättar vd Bill Söderberg om bakgrunden till beslutet.

BTÖ, förkortning för Bogser Team Öresund AB, har bedrivit hamnbogsering i Öresundsregionen sedan 1992. Deras verksamhetsområde sträcker sig från Halmstad ned till Malmö och från Köpenhamn ned till Køge på danska sidan. 2016 tog rederiet leverans av ett nytt fartyg och blev mer aktiva på bogsermarknaden.

– Vi kände oss riktigt på gång, berättar vd Bill Söderberg för Sjöfartstidningen.

Press från konkurrenterna

Nysatsningen gav ny energi i bogserarrederiet men var dyr och den fick också den för BTÖ inte helt väntade konsekvensen att konkurrenterna började sätta press på en ny nivå. Nu började det bli bråttom att få sjöfartsstöd för att klara verksamheten.

– Prisbilden har ändrats totalt. Våra konkurrenter är mer oroliga och vi har en ekonomisk situation som inte är hållbar, främst på grund av konkurrensen. Vi behövde sjöfartsstödet för att kunna matcha de priser som gäller på marknaden, säger Bill Söderberg.

Ansökan om sjöfartsstöd för 2017 lämnades in till delegationen för sjöfartsstöd, som lyder under Trafikverket, i januari i år. Sista ansökningsdatum för kommande år är den 1 november och BTÖ fick därmed beskedet att ansökan avvisades, eftersom den kom in för sent.

Särskilda skäl

Bill Söderberg hoppades dock på paragraf 6 i förordningen om sjöfartsstöd, där det framgår att ansökan kan lämnas in senare än 1 november om det finns särskilda skäl. Rederiet åberopade bland annat den snabbt förändrade konkurrenssituationen, men fick åter nej från delegationen, som motiverade beslutet:

”Delegationen [bedömer] att rederiet måste ha varit medvetet om den rådande konkurrenssituationen på marknaden för bogsertjänster redan före 1 november 2016. […] Att konkurrenssituationen på marknaden skulle ha skärpts efter sista datum för ansökan kan heller inte anses utgöra en sådan specifik händelse att den kan godtas som ett särskilt skäl”.

Patrik Silverfjäll på delegationens kansli förklarar i en kommentar till Sjöfartstidningen:

– Förvaltningsrätten har bedömt att de särskilda skäl som anges i paragraf 6 måste utgöra sådana situationer som den stödsökande inte har haft möjlighet att förutse. Sådana situationer är till exempel när ett fartyg flaggas in eller då fartygets besättning byter arbetsgivare under det aktuella året. Dessa exempel utgör situationer som den stödsökande inte kan anses ha haft möjlighet att förutse före den 1 november föregående år.

Efter delegationens avvisande beslöt BTÖ att ge upp försöken att få svenskt sjöfartsstöd och i stället söka sig till färöiska registret. Bill Söderberg säger att de inte vågade chansa på en förnyad ansökan.

”Ingen idé”

– Att delegationen gör bedömningen att den internationella konkurrensen inte bara kan uppkomma, det var den skrivningen som gjorde att vi kände att det här är ju ingen idé. Om det bara hade hängt på datumen, då kanske man hade kunnat tänka sig att ansöka igen.

Rederiet har fått kritik från Seko Sjöfolk för att de flaggar ut för fort.

– De tycker att vi hade för bråttom, man jag känner att det inte finns något som tyder på att något skulle ändras i hur delegationen tar sina beslut.

Bill Söderberg tycker att det har varit svårt att få hjälp att komma vidare i processen från delegationen för sjöfartsstöd.

– När man införde sjöfartsstödet så gjorde man det för att man skulle främja svensk sjöfart och att man skulle kunna ha fler svenska fartyg, jag ser inte att det har blivit resultatet.

Glädje och entusiasm

Bill Söderberg är trots allt optimistisk och säger att de har fått en bra start hos den nya flaggstaten.

– När man träffar sjöfartsmyndigheter och organisationer på Färöarna finns det en otrolig glädje och entusiasm att få det här att fungera.

När Rikard Engström, vd på föreningen Svensk Sjöfart, kommenterar BTÖ-ärendet är han bekymrad över att rederiet i det här fallet kände att de hade svårt att få gehör:

– Det är jättetråkigt för det här handlar inte bara om det enskilda fallet utan om vilka signaler man skickar till marknaden i övrigt. Vi har ganska bra villkor för svensk sjöfart nu och en stor investeringsvilja i branschen, då bör man vara positiv och välkomnande.

Fakta sjöfartsstöd

Sjöfartsstöd lämnas till arbetsgivare för skatt på sjöinkomst samt arbetsgivarens kostnader för arbetsgivaravgifter och allmän löneavgift. Sjöfartsstöd kan lämnas till fysiska och juridiska personer samt till partrederier som har eller har haft sjömän anställda för arbete ombord på svenskregistrerade fartyg som huvudsakligen används i trafik som är utsatt för internationell konkurrens på sjöfartsmarknaden.

Delegationen för sjöfartsstöds kansli delar lokaler med Svenska Skeppshypotek i Göteborg. Delegationen som prövar ärendena består i dag av:

Ordförande Charlotta Lindmark, chefsjurist; vice ordförande Anders Ljungberg, verksjurist; och de tre ledamöterna Börje Hermansson, f.d. skattedirektör; Lisa Lewander, chefsjurist; och Johan Schelin, docent.

Källa: trafikverket.se

[/flowy_subscriber_only]

Vidare till Sjöfartstidningen.se »

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]