Broströms bästa rörelseresultat någonsin

Broströms strategi där 50–60 procent av befraktningsverksamheten består av volymkontrakt, COAs, fortsätter att vara lyckosam och nu har man kunnat presentera sitt bästa rörelseresultat för ett halvår någonsin. Första halvåret i år gav ett rörelseresultat på 381,6 miljoner kronor, nästan i nivå med rörelseresultatet för hela 2004 (403,8 miljoner). Resultatet efter skatt blev 292 miljoner kronor. Samma period förra året gav ett resultat efter skatt på 346 miljoner, men då ingick en engångseffekt av den i Frankrike införda tonnageskatten på 181 miljoner kronor. Under andra kvartalet ökade omsättningen med 30 procent sedan ökande kontraktsvolymer lett till ett högre kapacitetsutnyttjande. Under andra kvartalet ökade omsättningen med 30 procent, jämfört med första kvartalet, till 986 miljoner sedan ökande kontraktsvolymer lett till ett högre kapacitetsutnyttjande. För halvåret uppgick omsättningen till 1.747 miljoner kronor, en ökning med 128 miljoner jämfört med första halvåret. Strukturaffärer som övertagandet av den utestående halvan i Iver Ships, som nu heter Broström Tankers Ltd, förvärvet av Nordtank Shipping, etc får också genomslag. Expansionsplanerna fortsätter och ambitionen är att omsättningen skall öka med 10 procent per år. För helåret bedömer Broströms ledning utsikterna som goda.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only][/flowy_subscriber_only]

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]