Broström till 96 procent danskt

A.P. Møller-Mærsk kontrollerar nu 96,2 procent av kapitalet och 97,6 procent av rösterna i Broström AB. Anmälningsperioden för de aktieägare som ännu inte har accepterat erbjudandet om 57 kronor per aktie har förlängts till den 23 januari. A.P. Møller-Mærsk kommer att begära tvångsinlösen av utstående aktier och att Broström-aktien avnoteras från Stockholms-börsen.