Broström tar leverans av produkttanker

Broström har tagit leverans av produkttankern Bro Agnes. Fartyget är det andra av tre Broströmfartyg i en serie på sex som byggs i samarbete med Dünya Shipping i Istanbul. Bro Agnes och systerfartyget Bro Anna, 17.000 dwt, är byggda i Tuzla, Turkiet. Broströms dotterbolag i Holland äger, bemannar och har tekniskt management för fartygen.