Broström-tanker i kollision

Broström-tankern ”Bro Traveller” kolliderade på måndagen med det grekiskflaggade bulkfartyget ”Island Gem” på 17.065 ton dödvikt. Olyckan inträffade i närheten av Cardiff dit ”Bro Traveller” var på väg med en last från Pembroke. Inga människor kom till skada och ingen olja har läckt ut. ”Bro Traveller” rapporteras ha fått skador i förskeppet. ”Island Gem”, som var på väg med en stållast från Bilbao till Newport, skall ha fått en spricka i överbyggnaden. Båda fartygen kunde fortsätta till sina destinationer för lossning och ytterligare inspektioner.