Fotograf: Joost J. Bakker

Kategori: Ekonomi | Tank

Broström Singapore sålt

Maersk Tankers säljer Broström Singapore till ett joint venture-samarbete mellan Integra Holdings och Cldn-Cobelfret. 

Affären gäller endast Broström Singapore, det vill säga den del av Maersk Tankers-ägda Broströms som opererar i Sydostasien, och inte den del av Broström som opererar i Europa. 

I ett pressmeddelande meddelar Integra Holdings att affären kommer att slutföras senast i september och att företaget kommer att få det nya namnet BTS Tankers. 

Det nya företaget kommer även fortsättningsvis att drivas som ett separat företag. 

I pressmeddelandet uppges också att personalen på Broström Singapore kommer att vara kvar i företaget och att alla ingångna kontrakt också fortsättningsvis gäller. Vidare uppges att såvida inget annat meddelas så kommer fartygen också i fortsättningen att ha kommersiellt management eller opereras på time charter.