Broström säljer två och tar leverans av en

Broström säljer produkttankfartygen Bro Transporter, 14.400 dwt byggd 1989, och Bro Trader, 14.320 dwt byggd 1988, och gör en vinst på SEK 1 miljon och får ett kassatillskott på SEK 87 miljoner. De två nu sålda fartygen är de sista två dubbelbottnade fartygen i Broströms flotta som fasas ut och ersätts med nybyggda fartyg med dubbelskrov. 12 februari togs leverans av den fjärde och sista systern i Broströms D-class, Bro Developer. De sålda fartygen levereras till sina nya, ännu okända, ägare i mars.