Broström säljer ”Bro Tony”

Broström har sålt produkttankern ”Bro Tony” på 4.160 ton dödvikt och byggd 1982. Försäljningen ger en vinst på sju miljoner kronor och en kassabehållning på cirka fem miljoner kronor. Försäljningen innebär att Broström nu helt har lämnat den mindre kemtankersegmentet.