Broström säljer Bro Jupiter

Broström har sålt produkttankfartyget Bro Jupiter till en icke namngiven köpare för leverans under oktober. Broström uppger att affären genererar en vinst på SEK 39 miljoner. Bro Jupiter, 14.350 dwt, byggdes på Qui Xin Shipyard i Shanghai, Kina, 1999.