Broström ratar svensk flagg i väntan på tonnageskatten

Broström har nu definitivt tröttnat på tonnageskatte-långbänken och kommer inte att sätta några fler fartyg under svensk flagg innan det finns ett formellt beslut i frågan. Det skriver rederiet i sin delårsrapport där man presenterar bra siffror för första halvåret. Nettoomsättningen steg med över 100 miljoner kronor till 1.841 miljoner. Resultatet efter skatt uppgick till 386 miljoner kronor, en ökning med nästan 70 miljoner kronor jämfört med motsvarande period förra året.Efter periodens slut har rederiet deklarerat en köpoption med förutbestämt pris för 37.000-tonnaren Huntestern, byggd 2004. Stigande fartygsvärden gör att priset Broström betalar understiger marknadspriset med cirka 20 procent. Enligt bolaget ser utsikterna för 2007 fortsatt positiva ut och för 2008 och framåt säger man att Broströms strategiska position ytterligare har förstärkts. Flottan växer och idag opererar Broström cirka 85 fartyg kommersiellt vilket väntas öka till 105 fartyg inom två år.