Broström köper ytterligare fartygsandelar

Broström har köpt fler andelar i de delägda tankfartygen ”Bro Transporter”, ”Bro Traveller” och ”Navigo”. För andelarna betalar man med totalt 196.241 nya B-aktier. Därmed har man utnyttjat ungefär hälften av de max 6,3 miljoner nya B-aktier som bolagsstämman godkände i december.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.