Broström köper fartygsduo från Gotlandsbolaget

Broström tar över ägarskapet för kem- och produkttankfartygen Alice, 6.843 dwt, och Red Teal, 6.874 dwt, från Rederi AB Gotland för en icke offentliggjord summa. Broström har sedan tidigare fartygen på kommersiellt management. Fartygen kommer att döpas om till Bro Gotland och Bro Gothenburg. Fartygen byggdes på turkiska Tuzla Gemi Endüstrisi 2005 respektive 2007. Broströms pool för det mindre tanksegmentet 5.000–10.000 ton dödvikt förstärks också med Med Baltic, 8.269 dwt, från Med Marine och Wisby Wave, 7.478 dwt. Den senare ägs av Wisby Tankers, 50 procent, och Rederi AB Gotland, 50 procent. Samtidigt som Broströms Göteborgskontor stärker sin närvaro inom det mindre tanksegmentet, så förvärvar även Singapore-kontoret en kem- och produkttanker, Dongbu Promy, 8.063 ton dödvikt från DB Marine registrerat i Panama. Fartyget kommer att döpas om till Bro Vento. Man har även tagit in kem- och produkttankern Eships Prelude, 8.508 dwt, från Eships och man tar snart leverans av Bro Hawaii, 5.664 dwt som ägs av A. P. Møller-Mærsk-koncernen.Inom segmentet 5.000–10.000 dwt har nu Broström totalt 18 fartyg som tradar i europeiska vatten och sex fartyg som seglar i Asien.