Broström-flottan utökas med turkiska tankers

Broström har inlett ett långsiktigt kommersiellt samarbete med det turkiska rederiet Dunya Shipping. Det Istanbul-baserade rederiet har tre 47.000-tonnare samtliga byggda på 2000-talet och åtta fartyg i beställning. Upp till tio fartyg kommer att tillföras Broström-flottan där de drivs kommersiellt av Iver Ships.