Broström ensamägare i Iver Ships och fyra fartyg

Broström köper ut Vroon ur Iver Ships och blir därmed ensamägare av företaget som ansvarar för Broströms kommersiella verksamhet utanför Europa. Övertagandet skall enligt uppgift ske den 1 maj. Broström köper också Vroons andelar i fartygen ”Iver Exact” och ”Iver Example”, båda på 45.790 ton dödvikt och byggda 1999 samt ”Iver Progress” och ”Iver Prosperity” på 31.180 ton dödvikt och byggda 2001. Fartygen tas över i december i år respektive februari nästa år.Iver Ships, med kontor i Sandefjord och i Singapore, driver i dag en flotta på 20 fartyg mellan 20.000 och 50.000 ton dödvikt. Förutom transporter av oljeprodukter är företaget verksamt på kemikaliemarknaden med transporter av bl.a. metanol och MTBE. Broström kommer att namnändra Iver Ships i linje med Broströms varumärke. Samtidigt behåller Vroon varumärket Iver Ships och enligt uppgift kommer Vroons två nybyggen som chartrats ut på lång tid till Irving Oil i Kanada att sättas under Iver Ships-flagg.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.