Broström dubblar vinsten

Broström redovisar en vinst före skatt på 310 miljoner kronor på en nettoomsättning om 952,9 miljoner kronor för första kvartalet i år. Motsvarande siffror för första kvartalet 2005 var 161,3 miljoner respektive 760,4 miljoner. Den starka inledningen av året beror till stor del på den kalla vintern i Nordeuropa samt lageruppbyggnad inför stängning av ett antal raffinaderier för underhållsarbeten. I slutet av kvartalet mattades marknaden men Broström räknar med goda utsikter för i år.Med nuvarande beställningar kommer Broström att kommersiellt operera en flotta på cirka 100 fartyg inom två år.