Fotograf: wikimedia

Kategori: Haveri | Juridik | Regelverk

Britterna varnar för Panama

Håll koll på turkiska sjöbefäl med behörigheter utfärdade i Panama. Den uppmaningen kommer från den brittiska haverikommisionen Marine Accident Investigation Branch, MAIB som i samband med en haveriutredning efter en grundstötning avslöjade att två turkiska styrmän hade behörigheter som de inte var kvalificerade för.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only] var kvalificerade för.

För snart ett år sedan grundstötte det turkiskägda fartyget Coastal Isle, byggt 1991 och på 3.000 ton dödvikt utanför den skottska kusten. Bryggan var obemannad i två timmar innan olyckan sedan överstyrman skickat i väg utkiken och sedan gått ner i sin hytt där han enligt utredningen sannolikt somnat. Inget av de två, av varandra oberoende, vaktalarmen på bryggan var i bruk och den ”svarta lådan”, VDR:en, var avstängd sedan två veckor tillbaka.

Inga orginal

Under utredningen visade det sig att varken rederiet eller flaggstaten Antigua och Barbuda hade krävt att få se de nationella behörighetsbevis som skall ligga till grund för att sjöfartsmyndigheten i Panama, Panamanian Maritime Authority (PMA) skall kunna utfärda panamanska behörighetsbevis.

Det normala sättet för en flaggstat att hantera detta på är att antingen begära in orginalet eller utfärda en påteckning som endast är giltig tillsammans med det behörighetsbevis som den grundar sig på.

Utredningen visade att de två hade överstyrmansbehörigheter i obegränsad fart, medan deras turkiska behörigheter endast sträckte sig till vaktstyrman.

Falskt konsulat

Överstyrmannens panamanska behörighet hade utfärdats av en bedrägeriorganisation i Turkiet som säger sig företräda PMA och som samarbetat med utbildningsanordnare i Panama samt korrupta tjänstemän på PMA.

Den andre styrmannen hade fått sin Panama-behörighet genom en datorbaserad examination på ett kontor i Isanbul som utgett sig för att vara Panamas konsulat.

– Det är extremt oroande att att otillräckligt kvalificerade och oerfarna sjömän kan fungera i seniorpositioner utan att detta upptäckts under rekryteringen, vid hamn- eller flaggstatskontroller eller vid såväl interna som externa auditeringar av rederiets ISM-system (International Safety Management), skriver MAIB i den ytterst kritiska rapporten.

Man är också mycket kritisk mot att PMA som är flaggstat för 21 procent av världshandelsflottan inte hade koll på att de hade anställda som var inblandade i bedrägerierna. MAIB skriver dock att PMA nu har vidtagit åtgärder för att stoppa denna verksamhet och förhindra liknande bedrägerier.

 

 

[/flowy_subscriber_only]

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]