Brist på smörjolja

De rederier som inte har säkrat långsiktiga leveranskontrakt kommer att möta en brist på smörjoljor sedan ChevronTexacos Oronite-anläggning i Singapore stängts efter en brand förra månaden och kommer att vara stängd till slutet av maj och nödvändiga tillsatser nu måste skeppas från annat håll. Enligt Castrol Marine är förråden små och leveranskedjan känslig för störningar. Det finns också en risk att priserna stiger. Castrol ger rådet att öka på lagren i Europa och USA eftersom tillgången är liten i Asien.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.