Briggen Tre Kronor undviker konkurs

Briggen Tre Kronor AB, som äger det tvåmastade fartyget Tre Kronor af Stockholm, har räddats från konkurs via en rekonstruktion, skriver Dagens Industri. Briggen Tre Kronor fick ekonomiska bekymmer när flera tänkbara finansiärer drog sig ur projektet, men nu har bolaget lyckats få till nedskrivningar av lån samt en nyemission. Nyemissionen har hittills inbringat SEK 4,6 miljoner.