Kategori: Politik | Utbildning

Brev från Chalmers studentkår

Studenterna hos Sjösektionen vid Chalmers studentkår vill se en levande och stark flagg. Därför ställer de frågan till Sveriges 349 riksdagsledamöter och 24 ministrar; ”Vill Sverige ha en livskraftig sjöfartsnäring?”.

– Idag diskuteras tonnageskatt och internationella register, frågor där jag, som student, inte har mycket kunskap. Vad som däremot saknas i debatten är ett tydligt ställningstagande från Sveriges politiker, vill de ha svensk sjöfart? säger Rasmus Blomqvist, ordförande för Sjösektionen.

– Vi, sjöfartens framtid, vill veta vilka spelregler som kommer att styra sjöfarten när vi lämnar skolan. Utan svenska fartyg krävs en omstrukturering i sjöfartsutbildningarna. I slutändan kan man ifrågasätta om det är samhällsekonomiskt försvarbart att utbilda svenska sjöbefäl som arbetar utomlands.

Bäste riksdagsledamot,

Sverige är en halvö med EU:s längsta kuststräcka. Sverige utbildar sjöbefäl i världsklass enligt EMSA (European Maritime Safety Agency). Sverige har snart inga fartyg kvar under egen flagg. Sveriges import och export går till 90 % via vattenvägen. Att vi kommer fortsätta importera och exportera via vattenvägen är självklart. 

Däremot kommer vi inte ha något att säga till om när det gäller internationella sjöfartsfrågor i IMO (International Maritime Organisation), en FN-organisation där vi idag är med och påverkar sjösäkerheten, både för personal och för miljö. 

Vi studenter tänker inte påstå att vi är experter inom ämnet sjöfart, snarare tvärtom. Vi har bristande kunskap om både tonnageskatt och internationella register. Vi kan inte säga vad Sveriges redare och deras fartyg behöver för att stanna i Sverige, däremot vet vi vad Sverige har att förlora under resan mot en flagga utan fartyg.

Vi har under våra år på Chalmers sjöbefälsskola lärt oss att det inte är synd om varken redare eller studenter. Redarnas handling talar sitt tydliga språk, “vi kan inte bedriva verksamhet i Sverige, alltså flyttar vi till annan flagg”. Vi studenter är inte oroliga, vi läser en utbildning som är i världsklass och vi kommer ut i  en arbetsmarknad där det råder global personalbrist.

Vi, representanter för 860 sjöfartsstudenter, skriver inte för att övertala dig om vad som är rätt eller fel, vi skriver till dig med en förhoppning om att få svar på nedanstående frågor. 

Varför råder inte konkurrensneutralitet för sjöfarten inom EU?

Varför bedriver Sveriges redare hellre verksamhet i Danmark och Norge?

Inser Sveriges riksdag vad som förloras genom en urholkad sjöfartsnäring? 

Vill Sverige vara med och påverka sjöfarten nationellt och internationellt?

Om du inte har tid att sätta dig in i och besvara alla våra frågor hoppas vi att du tar dig tid till att besvara vår sista, Vi ber bara om ett Ja eller ett Nej?

Vill Sverige ha en livskraftig sjöfartsnäring?

Oavsett vad du svarar så kommer vi att ställa frågan igen 22 februari under Chalmers sjöfartsstudenters bransch- och arbetsmarknadsmässa, SJÖLOG 2012. Du är varmt välkommen!

Med vänliga hälsningar
Sjösektionens styrelse vid Chalmers Studentkår
Rasmus Blomqvist, Ordförande 10/11

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.