Fotograf: Joachim Sjöstrom

Kategori: Ekonomi | Folk/företag | Torrlast

Bred uppslutning kring Transatlantic

Transatlantics nyemission föll väl ut. Endast 0,04 procent av de erbjudna aktierna fick fördelas till huvudägaren Kistefos AS som garanterat emissionen.

– Det känns bra att det blev en breduppslutning bland aktieägarna, det betyder att de tror på bolagets framtid, säger Transatlantics finansdirektör Tomas Bergendahl till Sjöfartstidningen och han bekräftar också att det i och med den minimala tilldelningen till Kistesfos inte heller blir någon egentlig förändring av ägarförhållanden i bolaget.

Kistefos AS står i princip kvar på sin majoritetspost om 63 procent av kapitalet och 59 procent av rösterna.

Nyemissionen omfattade både A och B-aktier. De nya A-aktierna tecknades till 99,5 procent och för B-aktierna var intresset ännu större för de övertecknades ända till till 109,2 procent. Sammanlagt blev det en teckningsgrad på 99,96 procent av den garanterade nyemissionen

Pengarna redan klara

Redan i november när en extra bolagsstämma godkände den sedan tidigare aviserade nyemissionen stod det klart att bolaget skulle få in de 148 miljoner kronor som emissionen omfattar i och med att majoritetsägaren Kistefos AS garanterad den, det vill säga lovat köpa de aktier ingen annan annan aktieägare eventuellt ville köpa. Men det blev alltså den minimala andelen, 0,04 procent, som Kistefos AS genom sitt helägda dotterbolag Viking Invest AS tilldelades på det viset. Resten av de nya aktierna köptes av de två andra storägarna och de övriga flera tusen aktieägarna.