Bränslekostnader tär på Viking Line-resultat

Närmare tio procent högre bunkerkostnader uppges vara den främsta orsaken till att Viking Line Abp noterar en försämring av delårsresultatet i sin kvartalsrapport för årets nio första månader. Koncernens omsättning har ökat med knappt två procent till EUR 389,5 miljoner medan rörelseresultatet har gått ned från 10,1 miljoner till 3,2 miljoner under perioden. Resultatet före skatter uppgick till 2,5 miljoner jämfört med 8,6 miljoner under motsvarande period i fjol. Passagerar- och fraktvolymerna bedöms bli på samma nivå för helåret 2012 som under fjolåret. Däremot kommer bränslekostnaderna att bli avsevärt högre. I delårsrapporten konstateras att Viking Lines införtjäning inte har ökat tillräckligt i förhållande till den rådande kostnadsutvecklingen. Mot denna bakgrund är koncernledningens prognos för hela året ett negativt resultat. Vidare skriver man att ett antal åtgärder har vidtagits för att förbättra resultatet såväl på kort som lång sikt och att inverkan av dessa kommer huvudsakligen att uppstå under 2013.