Fotograf: Adam Bergman

Kategori: Politik

Branschen måste nå hela befolkningen

Temat för den tredje dagen vid den Maritima Mötesplatsen under årets Almedalsvecka är framtid och rekrytering. Och under förmiddagen fick branschen möjlighet att uttrycka sin oro och sina önskningar till både infrastrukturministern och några av partiernas ungdomsförbund.

– Vi är på väg åt rätt håll nu. Vi ser att inflaggningen ökar, i våras presenterade vi godsstrategin och vi vill öka användandet av inrikes sjöfart. Men det är uppenbart att vi måste göra mer, sa infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) från scenen.

Enligt Tomas Eneroth är en av sakerna som måste göras att ”rikta sökljuset mot hela befolkningen”. Med det menar han att branschen måste öka sin attraktivitet gentemot alla personer i samhället. Speciellt med anledning av att enbart cirka fyra procent av alla i branschen är kvinnor.

”Vi ska göra vårt”

– Vi ska göra vårt och adressera vikten av kompetent personal till transportsektorn i allmänhet och sjöfartssektorn i synnerhet.

Katarina Norén, generaldirektör på Sjöfartsverket ser också att de kommer ha problem med rekryteringen till främst lotsverksamheten i framtiden. Med anledning av det har de satt igång ett arbete och ett forskningsprojekt för att identifiera hur de ska kunna öka andelen kvinnor i hela sin verksamhet.

– Rapporter visar att en jämlik bransch leder till högre löner och ökad attraktivitet till branschen.

Väldigt diffus bild av sjöfarten

Branschen bjöd också in representanter från partiernas ungdomsförbund för att höra hur framtidens makthavare ser på branschen och vad de tror måste göras för att säkra kompetensförsörjningen.

– Jag tror att ungdomar i dag har en väldigt diffus bild av sjöfarten och stereotypa föreställningar om att jobba till sjöss. Det måste förändras, sa Joar Forsell, förbundsordförande i Liberala Ungdomsförbundet.

Våga tänka visionärt

Christer Bruzelius från Destination Gotland uppmanade ungdomspolitikerna att när de kommer till makten våga tänka visionärt.

– Ni har ett ansvar att våga tänka visionärt kring sjöfarten och våga lyfta upp det som en viktig fråga. Min önskan är att från politiskt håll se en vilja om Sverige ska bli en sjöfartsnation, något vi inte är i dag.