Brand i maskinrummet

På natten den 25 februari, klockan 00.50, uppstod brand i maskinrummet på torrlastfartyget Zillertal, som var på väg till St. Petersburg. Besättningen lyckades få elden under kontroll och efter ett par timmar hade elden släckts. Inget nödanrop gavs, men man hade radiokontakt med isbrytaren Kapitan Sorokin, som var i beredskap för att undsätta. Zillertal ligger i isen ungefär 10 nautiska mil från Seiskari-ön, i avvaktan på att rederiet tar beslut om vad ska göras. Nederländskflaggade Zillertal på 6.920 ton dödvikt är byggd av Severnaya Verf i St. Petersburg 1994, och har isklass GL/E3.