Bra vinter för MacGregor

MacGregors krandivision har under vintern tagit hem tre ordrar värda sammanlagt över EUR 90 miljoner. I mars säkrades en order om 276 kranar till 69 bulkfartyg som byggs i Kina och Korea. Runt årsskiftet tecknades en order på 390 kranar till 101 fartyg och i februari en order om 120 slanghanteringskranar till tankfartyg som byggs på Jiangsu Rongsheng Shipbuilding i Kina.