Bra vinst för Royal Arctic Line

Royal Arctic Line hade ett bra år förra året med en betydlig ökning av godsmängderna i båda riktningarna mellan Danmark och Grönland. Vinsten ökade till DKK 19 miljoner. Omsättningen steg från DKK 648 miljoner 2003 till DKK 688 miljoner. Rörelsens kostnader uppgick till DKK 565 miljoner, av vilket DKK 97,8 var för fartygsdriften och DKK 204,3 miljoner var personalkostnader för 677 anställda. Resultatet före finansiella kostnader och skatt uppgick till DKK 52,8 miljoner. Bolaget betalade DKK 17,7 miljoner i skatt. Styrelsen föreslår att hälften av vinsten delas ut till aktieägarna (huvudsakligen den grönländska regeringen). Bolaget fick en intäkt på DKK 14,3 miljoner vid försäljningen av ”Kista Arctica” till Vladivostok.