Fotograf: Wasaline

Kategori: Folk/företag | Hamn/Logistik

Bra start i Kvarken

Kvarken Ports – Umeås och Vasas hamnars gemensamma bolag – har klarat av sitt första verksamhetsår. Containervolymerna ökar mest.

Enligt Kvarken Ports har sammanslagningen varit lyckosam både ekonomisk och volymmässigt.

– Målsättningen för det första verksamhetsåret var att integrera två separata hamnar och två olika verksamhetskulturer till en enhet. Vi lyckades bra med denna målsättning. Vi satsade dessutom under det första verksamhetsåret stort på synlighet och på att lyfta fram vårt unika hamnkoncept, säger vd Matti Esko. 

Rekord för container

Totalt var godstrafiken i de båda hamnarna 3,4 miljoner ton år 2015. I Umeå steg godsvolymerna en aning för traditionella varuslag, såsom export av papper och import av olja. Den kraftigaste ökningen kom från containertrafiken, som steg med 15 procent och nådde det nya rekordet 25.000 TEU. För att fortsätta utvecklingen av containertrafiken har företaget beställt en ny mobil kran med 125 tons lyftkapacitet. Kranen levereras till Umeå i maj 2016.

Mindre kol till Vasa

I Vasa minskade godsmängden på grund av minskad import av kol. ”Det är frågan om en bestående strukturell förändring vilket betyder att en ökning i övriga varuslag är viktigt för Vasa”, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

– Vi ser en stor potential i projektlaster och i en ökning av transporter från den regionala exportindustrin och energiklustret, säger Markus Rönnblom, försäljnings- och marknadsföringschef på Kvarken Ports. 

Bättre vinst än budgeterat

Färjeförbindelsen som trafikeras av Wasaline visade en fortsatt positiv utveckling för både frakt- och passagerarvolymer. Under år 2015 reste 168.557 passagerare mellan Umeå och Vasa och den totala godsmängden stannade på 276.641 ton.

Kvarken Ports omsättning var 75,8 miljoner kronor under år 2015. Rörelsevinsten var större än budgeterat tack vare omfattande synergifördelar och andra besparingar.