Bra pris för OBO-fartyg

De tre OBO-fartygen ”Sibonancy”, ”Siboeva” och ”Sibonata”, alla på 83.000 ton dödvikt och byggda 1993–1994 har köpts av B+H Ocean Carriers för USD 112 miljoner en bloc. Fartygen seglar i Poseidon Schiffahrt-poolen, men kommer att lämna denna för en ny femårig charter i mars. Huvudredare i det säljande rederiet är Oslobaserade Wabo Shipping, som till största delen ägs av det Christen Sveaas-kontrollerade investmentbolaget Kistefos.