Bra jubileumsårsvinst för Esvagt

Esvagt redovisar en vinst på DKK 49 miljoner på nettointäkter om DKK 262 miljoner under 2005. Resultatet är en vinstökning på DKK 14 miljoner. Bolaget firar i år 25-årsjubileum. 1981 köptes den första trålaren in för ombyggnad till standby/räddningsfartyg. I december det året sattes ”Esvagt Alpha” in som första danska standbyfartyg och 1990 såldes 75 procent av företaget till Em. Z. Svitzer. 25 procent ägs fortfarande av grundarna. Esvagt har i dag en flotta på 18 fartyg och fyra i beställning i Singapore.