Bra inledning av 2005 för B&N – överväger försäljning av Transbulk

B&N Nordsjöfrakts divisioner Atlanttrafik och Europatrafik har inlett året planenligt, rapporterade bolagets vd Håkan Larsson i stämmotalet. Offshore har däremot inlett 2005 mycket starkt med fraktnivåer över NOK 300.000 per dag och NOK 400.000 per dag för specifika uppdrag. Dessutom är marknaden för torrlast fortsatt mycket stark. Bolaget överväger att sälja dotterbolaget Transbulk där det har byggts upp betydande övervärden.