Bra början av året för The Swedish Club

The Swedish Club har upplevt en positiv övergripande trend under första halvåret. Det kunde klubbens vd Lars Rhodin meddela medlemmarna vid årsmötet. Försäkringskraven minskar och man räknar med överskott inom alla affärsområden för helåret i år. Förra året gjorde man överskott i försäkringsverksamheten på USD 37,7 miljoner, men beroende på stora förluster i de finansiella investeringarna stannade rörelseresultatet på en vinst på USD 7,2 miljoner, att jämföras med en förlust på USD 2,3 miljoner 2007. Klubben ökade sina fria reserver till USD 107 miljoner, det högsta talet de senaste fem åren.The Swedish Clubs försäkrade flotta bestod den 1 juni av 1.229 fartyg om 37,5 miljoner brutto för P&I, 575 fartyg om 21,5 miljoner brutto för FD&D samt 1.352 fartyg om 50 miljoner brutto för kasko.